Koło Gospodyń Wiejskich
w Głazicy

zaprasza wszystkie dzieci z Głazicy
na zabawę z okazji Dnia Dziecka
która odbędzie się

31.05.2014 r. w godz. 14.00 – 16.00

będzie dużo atrakcji
i wesoła zabawa

PLAC PRZY SALI SOŁECKIEJ W GŁAZICY

Projekt realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 , wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007-2013.

Załączniki