Forum Partnerstwa i Współpracy Gminy Szemud i organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Szemud serdecznie zaprasza przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, pozostałych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających społecznie, osoby działające społecznie na rzecz mieszkańców w Gminie Szemud oraz osoby zainteresowane tematyką działań społecznych.

Termin: 18.11.2019r. o godz. 16:00

Miejsce: Sala Narad Bud. B Urząd Gminy Szemud

Zapraszamy!

Iwona Curlej-Paszke