Przypominamy zainteresowanym mieszkańcom o spotkaniach dotyczących inwestycji – Trasa Kaszubska S6 na które zaprasza Wójt oraz inwestor tj. GDDKiA Oddział w Gdańsku, a które odbędą się w Szemudzie i w Bojanie.W załączeniu również zaproszenie i szczegóły w piśmie Transprojektu Gdańskiego opracowującego koncepcję programową budowy S6.Zapraszamy również na stronę: www.trasakaszubska.pl

Galeria

Załączniki