Zapraszam na posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Wejherowskiego, który odbędzie się 10 lutego o godz. 10.00, na Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy szkolnej 4A w Szemudzie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wykup gruntów pod trasę szybkiego ruchu S6. – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
3. Wapnowanie gleb, zasady dofinansowania – Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie.

Piotr Jasiński

Program spotkania