W ostatnim czasie doświadczamy nieustannych politycznych zawirowań. Nowe ustawy są przegłosowywane w oszałamiającym tempie. W obecnych czasach trzeba nieustannie monitorować otoczenie biznesowe i gospodarcze.

Jednym z elementów takiego monitorowania są konferencje, seminaria, szkolenia – wydarzenia w których zawsze warto brać udział. Podczas takich spotkań oprócz interesujących wykładów, prelekcji istnieje możliwość spotkania interesujących ludzi biznesu, członków organizacji mających wpływ na sprawy gospodarcze. Nasze spotkanie to będzie czas nie tylko ciekawych prelekcji, ale także szansa na wymianę poglądów i wzajemne poznanie się.

Podczas spotkania Wójt Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski będzie miał okazję omówić wyzwania jakie stoją przed samorządem w dobiegającej powoli końca kadencji. Ponadto odniesie się do aspektów związanych z podjętą przez Rząd decyzją dotyczącą budowy części Trasy Kaszubskiej S6. Zgodnie z tą decyzją zdecydowana większość zatwierdzonej do realizacji trasy, będzie przechodziła przez Gminę Szemud wraz z dwoma węzłami w Szemudzie i Koleczkowie oraz najnowszej generacji Miejscem Obsługi Podróżnych /MOP/ w Kamieniu.

W związku z powyższym w dniu 10 lipca o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ul. Szkolna 4a, na naszym seminarium będziemy mieli przyjemność powitać znamienitych gości, którzy będą zabierali głos w kwestiach dotyczących rozwoju inwestycyjnego, możliwości jakie się otwierają dla właścicieli nieruchomości w kontekście budowy trasy S6. Będziemy starali się również odpowiedzieć na pytanie jak powinni zachowywać się właściciele nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w otoczeniu zaplanowanej Trasy Kaszubskiej.

Liczymy także na informację od Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Nienieckiej Izby Przemysłowo Handlowej o roli i możliwościach jakie Izby stwarzają dla przedsiębiorców w Polsce i zagranicą z uwzględnieniem również przedsiębiorców z naszego Regionu. Czy w związku z budową Trasy Kaszubskiej S6 Izby widzą możliwości współpracy z naszymi przedsiębiorcami czy właścicielami nieruchomości?

Obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie uczestnictwa szefów lub ich przedstawicieli następujących instytucji:
1. Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza
2. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
4. Prezes Zarządu firmy Almares z Wejherowa, jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Państwowe Składy Budowlane
5. Cushman&Wakefield – światowy lider na rynku nieruchomości
6. Wydział Polityki Gospodarczej Urząd Miasta Gdyni
7. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Invest GDA Sp. z o.o.
8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
9. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
10. „Pracodawcy Pomorza”
11. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot
12. Kaszubski Związek Pracodawców

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców Gminy Szemud.

Romuald Przybyt
Doradca Wójta Gminy Szemud