Wójt Gminy Szemud serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Szemud  na szkolenie pn. „Przygotowywanie ofert i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”
.
Na wstępie szkolenia Pan Wójt planuje spotkanie z przedstawicielami organizacji.

Poniżej zgłoszenie na szkolenie.

Szkolenie związane jest ze zmianą druków ofert, umów i sprawozdań.

Termin szkolenia: 09.01.2020r.  GODZ. 16:00

Miejsce: Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 03.01.2020r. – poprzez przesłanie skanu podpisanego zgłoszenia poprzez email (kancelaria@szemud.pl) lub osobiście (jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na szkolenie w terminie późniejszym proszę o kontakt tel. 586764447 lub osobiście).

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli oraz osób działających na rzecz organizacji pozarządowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże z uwagi na finansowanie z budżetu gminy proszę o wywiązanie się ze zobowiązania deklaracji udziału i obecność na szkoleniu.

Serdecznie zapraszam

Iwona Curlej-Paszke

Załączniki