Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” przedłuża termin składania ofert do 14 sierpnia 2014 do godz. 15.00 na wykowstwo małej ifrastruktury turystycznej w projekcie współpracy o akronimie BIMIT – Budowa innowacyjnej małej infrastuktury turystycznej w miejscowościach Kaczkowo, Kamień, Kochanowo, Smażyno i Zbychowo. Otwarcie ofert w poniedziałek dnia 18.08.2014 o godz. 12.00. Powodem przedłużenia terminu jest fakt, iż w wyznaczonym terminie na nasze zapytanie ofertowe do dnia 30.07.2014 do godz. 15.00 nie wpłynęla żadna oferta.W załaczniku: zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją niezbędną do złożenia oferty.

Załączniki