ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZEMUDZIE
[list]
1. Prezes – Zbigniew Engelbrecht
[/list]
[list]
2. Wiceprezes – Grzegorz Lasowski
[/list]
[list]
3. Wiceprezes – Stanisław Milewczyk
[/list]
[list]
4. Komendant Gminny Związku OSP – Ryszard Sikora
[/list]
[list]
5. Sekretarz – Mirosława Sikora
[/list]
[list]
6. Skarbnik – Iwona Czoska
[/list]
[list]
7. Członek Prezydium – Jacek Niewęgłowski
[/list]

Członkowie:

[list]
8. Wojciech Bojeński
[/list]
[list]
9. Hubert Dosz
[/list]
[list]
10. Piotr Dziecielski
[/list]
[list]
11. Krzysztof Grochocki
[/list]
[list]
12. Józef Gruba
[/list]
[list]
13. Witold Hoppa
[/list]
[list]
14. Albin Jaroszek
[/list]
[list]
15. Andrzej Mazur
[/list]
[list]
16. Paweł Milewczyk
[/list]
[list]
17. Henryk Pokryfka
[/list]
[list]
18. Wojciech Skwarło,
[/list]
[list]
19. Stanisław Stolz
[/list]

2. Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP

[list]
1. Przewodniczący – Wanda Chmara
[/list]
[list]
2. Wiceprzewodniczący – Draws Stanisław
[/list]
[list]
3. Sekretarz – Jacek Baranowski
[/list]