Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007r. powołuje się w gminie Szemud obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht

Załącznik do Zarządzenia Nr 102 / II / 2007
Wójta Gminy Szemud z dnia 25 września 2007r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Szemud
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa Komitetu Wyborczego zgłaszającego członka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szemudzie
1 GRUBA Hanna Sylwia Szemud KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 GRUBA Katarzyna Przetoczyno KW Prawo i Sprawiedliwość
3 SYCHOWSKI Andrzej Szemud KW Platforma Obywatelska RP
4 RADZIAK Felicja Szemud KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 CZOSKA Ewa Szemud Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 LANGA Maria Szemud Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 WILD Gabriela Szemud Wskazana przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kielnie
1 FUS Beata Szemud KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 RENK Justyna Bojano KW Prawo i Sprawiedliwość
3 HOPPA Witold Kielno KW Platforma Obywatelska RP
4 JASKOT Agata Kielno KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 SZCZODROWSKA Gertruda Kielno Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 WENTA Ewa Szemud Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 SZULTA Gabriela Rębiska Wskazana przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łebnie
1 STENCEL Janina Łebno KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 WALKOWIAK Agnieszka Łebno KW Prawo i Sprawiedliwość
3 BELGRAU Stanisław Łebno KW Platforma Obywatelska RP
4 BOJKE-RUTH Adriana Bojano KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 BARANOWSKA-KRAUZA Janina Łebno Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 HEWELT Feliks Łebno Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 KONKEL Jolanta Zęblewo Wskazana przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bojanie
1 KONKOL Bartłomiej Łebno KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 MACH Marta Bojano KW Prawo i Sprawiedliwość
3 SIEWERT-BOBKOWSKA Agnieszka Bojano KW Platforma Obywatelska RP
4 WENTA Piotr Szemud KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 SIKORSKA Teresa Bojano Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 OSICZKO Aleksandra Koleczkowo Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 MACHALIŃSKI Marcin Leśno Wskazany przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kielnie
1 KLAWIKOWSKA Jolanta Donimierz KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 GRZYBEK Beata Dobrzewino KW Prawo i Sprawiedliwość
3 KRAWCZYK Adam Dobrzewino KW Platforma Obywatelska RP
4 BOYKE Katarzyna Kieleńska Huta KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 OLEJNIK Andrzej Kielno Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 WĘZEŁ Beata Leśno Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 DAMPC Ryszard Kielno Wskazana przez Wójta
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Szemudzie
1 MALESZKA Brygida Przetoczyno KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
2 MIŁOSZ Alfons Donimierz KW Prawo i Sprawiedliwość
3 WALDOWSKI Marek Donimierz KW Platforma Obywatelska RP
4 BALANDOWSKI Adam Szemud KW Polskie Stronnictwo Ludowe
5 GÓRSKA Renata Szemud Art. 48 ust. 6 Ordynacji
6 PIEKARSKA-SROKA Blanka Szemud Art. 48 ust. 6 Ordynacji
7 GRUBA Lucyna Przetoczyno Wskazana przez Wójta