Zarządzenie Nr 56/V/2019 Wójta Gminy Szemud z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud ( dotyczy uczniów spoza obwodu).