Wójt Gminy Szemud ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2018.

Szczegóły w poniższych załącznikach: