Przypominamy zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej.