Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem linii wysokiego napięcia, w przebiegu wyznaczonym korytarzem Wariantu II-A2”

Galeria