Gmina Szemud informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze względów organizacyjno-finansowych zawiesił nabór wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).
Z chwilą pojawienia się informacji o odwieszeniu w/w konkursu będziemy na bieżąco Państwa informować.

Sylwia Czoska