Zawieszenie konkursu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w dniu 25.05.2018r. pojawiła się informacja , że ze względów organizacyjno-finansowych Zarząd WFOSiGW w Gdańsku zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018).
W związku z powyższym informujemy, że wnioski dotyczące zamiaru wywozu i unieszkodliwiania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, które zostały przez Państwa złożone,  będą oczekiwały na wznowienie w/w konkursu.
Z chwilą pojawienia się informacji o ponownej możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację w/w zadania, będziemy na bieżąco informować na naszej stronie www.szemud.pl .

Sylwia Czoska

Ref. Zamówień Publicznych i Inwestycji