Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Gminy Szemud począwszy od dnia 01.07.2014 zmienia się godziny odbioru odpadów niebezpiecznych (elektronika, puszki po farbach i środkach ochrony roślin, lekarstwa, baterie itp.) w punkcie odbioru w Oczyszczalni ścieków w Kielnie w sposób następujący :

od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 – 15.00

w piątki w godz. 13.00 – 18.00R. Chustak