Urząd Gminy w Szemudzie uprzejmie informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się
w terminie 15.06.2020 r. – 26.06.2020 r.

Szczegóły informacji i harmonogram