Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Szemud, począwszy od dnia 1 października 2012r. w poszczególnych wsiach sołeckich ustawiony będzie kontener, przeznaczony na odpady wielkogabarytowe.
Do kontenera mogą być usuwane wyłącznie odpady gabarytowe tj. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (meble, szafki, lodówki, telewizory, pralki, rowery, wózki dziecięce itp.), z wyłączeniem odpadów bytowych.
W przypadku, gdy zainteresowani mieszkańcy danej wsi nie zdążą skorzystać z kontenera w swoim terminie, nie wyklucza się możliwości usunięcia swoich odpadów we wsi sąsiedniej.


Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów zawarto w poniższym załączniku.

Załączniki