W kwietniu i maju br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Kontenery będą wystawiane wg poniższego harmonogramu na cały dzień i odbierane rano następnego dnia.


Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duży rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, wózki dziecięce, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki.Prosimy o nie wrzucanie innych odpadów niż w/w.

Załączniki