Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w terminie 16.10.2017 r. – 21.10.2017 r.

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:
1. Zamiar oddania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w terminie do 10.10.2017 r. telefonicznie pod numer (58)676-44-25 lub mailowo odpady@szemud.pl. Zgłaszając należy podać dane osobowe, dokładny adres oraz numer telefonu. Po tym terminie firma Sanipor skontaktuje się z Państwem i wyznaczy konkretny dzień odbioru zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych.
2. Zgłoszenia po wskazanym terminie nie będą uwzględnione, a następny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się wiosną 2018 r.
3. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed wyznaczonym terminem odbioru lub do godziny 6.00 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej.
4. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony. Odbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego.

WAŻNE ! Wystawione przez mieszkańców odpady niezaliczane do wielkogabarytowych nie będą odebrane, a ich uprzątniecie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

FIRMA WYWOZOWA ODBIERA ODPADY WYŁĄCZNIE ZE ZGŁOSZONYCH WCZEŚNIEJ POSESJI !

Jednocześnie informujemy, że kompletne zużyty sprzęt AGD, RTV (powyżej 20kg) można zgłaszać pod nr (58)624-66-11 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 przez cały rok.

Katarzyna Nalazek-Baraniak
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska