Na podstawie informacji uzyskanych od sołtysów zawiadamiamy o terminach zebrań wiejskich, na których
zapadną decyzje co do propozycji wykorzystania środków sołeckich planowanych na rok 2016
(harmonogram zebrań w załączniku poniżej). Harmonogram zawiera najnowsze korekty terminów.

Załączniki