W związku z planowaną wspólną realizacją inwestycji przez sołectwa Głazicę i Przetoczyno uprzejmie informujemy, że sołtysi tych miejscowości zwołali w tej sprawie Zebrania Wiejskie tych sołectw, które odbędą się:


Głazica – w dniu 22 października 2014r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Głazicy.


Przetoczyno – w dniu 22 października 2014r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Przetoczynie.