Uprzejmie informujemy o terminach Zebrań Wiejskich wyborczych dla sołectw Dobrzewino i Karczemki,
zwołanych w celu wyboru władz sołeckich. Obydwa Zebrania odbędą się w szkole w Karczemkach, a ich
terminy są następujące:

Sołectwo Karczemki – 10 sierpnia o godz. 18.00 (drugi termin wyznacza się na godz. 18.30);


Sołectwo Dobrzewino – 10 sierpnia o godz. 19.30 (drugi termin wyznacza się na godz. 20.00).Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego do uczestnictwa!


R. Przybyt