Zebrania wyborcze w sołectwach Dobrzewino i Karczemki

            Uprzejmie przypominamy, że w dniu 12 stycznia 2016r. w szkole w Karczemkach odbędą się zebrania wiejskie sołectw Dobrzewino i Karczemki, których celem, poza sprawozdaniem wójta za miniony rok, będzie wybór władz sołeckich. Terminy zebrań są następujące:

Karczemki – 12.01.2016r., godz. 17.30
(drugi termin dla części wyborczej to godz. 18.00)

Dobrzewino – 12.01.2016r., godz. 19.30
(drugi termin dla części wyborczej to godz. 20.00)

Zapraszamy!

Romuald Janca