Zawiadamiamy wszystkich mieszkańców sołectwa Dobrzewino (miejscowości Dobrzewino i Karczemki), że w uzgodnieniu z Radnym z okręgu nr 12 (Dobrzewino, Karczemki), z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy termin zebrania sołeckiego został przesunięty na 8.06.2015r. tj. poniedziałek o godz. 19.00.

Zebranie odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karczemkach ul. Gdańska 23 /koło stacji benzynowej/. Na zebraniu będą między innymi poruszane sprawy rozliczenia funduszu sołeckiego, sprawy inwestycyjne. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości Dobrzewino i Karczemki serdecznie zapraszamy.O zebraniu poinformujemy również w majowym wydaniu miesięcznika Lesok jak również przypomnimy na stronie internetowej gminy.