KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SZEMUDZIE
z dnia  12  września 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Szemud i kandydatów na Wójta Gminy Szemud

 

 1. Gminna Komisja Wyborcza w Szemudzie listy kandydatów na radnych
  do Rady Gminy Szemud i kandydatów na Wójta Gminy Szemud, wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., przyjmuje w swojej siedzibie w Szemudzie przy ulicy Kartuskiej 13, pokój nr 5.
 2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu  17 września 2018 r. do godz. 24ºº.
 3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Szemud mogą być dokonane najpóźniej w dniu 26 września 2018 r. do godz. 24ºº.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:
  – od 13 do 14 września 2018 r. w godz. od 900 do 1300,
  – 15 września 2018 r. w godz. od 800 do 1000,
  – od 18 do 21 września w godz. od 900 do 1300,
  – od 24 do 25 września w godz. od 900 do 1300.
  W dniu 17 września 2018 r. oraz w dniu 26 września 2018 r. Komisja pełnić będzie dyżur od godz. 1800 do godz. 2400.
 5. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
 6. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:

–  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

–  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie

/-/ ZBIGNIEW TOPOREK