Wybory Prezydenta RP wyznaczono na 28 czerwca 2020 r. Trwają prace przygotowawcze. Komisarz wyborczy przyjmuje – za pośrednictwem Urzędu Gminy Szemud – zgłoszenia do pracy w  komisjach wyborczych. Formularz zgłoszenia zamieszczamy poniżej. Dotychczasowe zgłoszenia do OKW, związane z głosowaniem w dniu 10 maja 2020 roku, zachowują swoją ważność i nie trzeba ich ponawiać.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej