Nadchodzi czas zimy, ujemnych temperatur opadów śniegu które niosą nam wszystkim coroczne utrudnienie normalnego funkcjonowania. Czas ten jest również dla wielu z nas okresem dodatkowych obowiązków i wydatków finansowych ponoszonych na zwalczanie jej skutków. Warstwa białego puchu wygląda pięknie, ale może sprawić wiele trudności komunikacyjnych. Zalegająca na chodniku warstwa śniegu utrudni bowiem przejście przechodniom. Zmiany temperatur spowodują, że pod powierzchnią naprzemiennie rozmarzającego i zamarzającego śniegu pojawi się lód, który będzie stanowił zagrożenie dla idących chodnikiem osób. Aby uniknąć brodzenia w lodowatej brei, przemoczenia butów czy nawet poślizgnięcia i złamania nogi, konieczne jest regularne odśnieżanie i usuwanie zlodowaciałej warstwy. Kto powinien się tym zajmować?


Ustawa o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązek ten wykracza poza teren ich posesji, które niejednokrotnie graniczą z chodnikami.


Chodnik jako nieodzowny element współczesnego zagospodarowania naszych ulic jest wydzieloną częścią drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego która przylega bezpośrednio do nieruchomości, bezwzględnie muszą uprzątać właściciele posesji. Właściciele mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być przed domami jednorodzinnymi, szkołami, sklepami punktami usługowymi itp. Jeśli jesteś właścicielem masz obowiązek usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia, a także błoto, śnieg i lód. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Skoro spadł śnieg, musisz odśnieżyć chodniki. Śnieg można zgarniać na krawędź chodnika od strony jezdni, tak aby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. Oblodzone chodniki powinny być posypane solą z piaskiem. Niebezpieczne dla przechodniów mogą być również zwisające sople lodu, które należy zbijać tak , aby nie stanowiły zagrożenia.


Reasumując właściciel domu jednorodzinnego musi zgodnie z prawem odśnieżać chodnik bezpośrednio przylegający do jego posesji. Należy pamiętać o tym, że śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie były przeszkodą komunikacyjną zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zatem zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawienie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie.


Kara za nieodśnieżanie
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku gdy ktoś złamie nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę albo zadośćuczynienie, w przeciwnym razie może wytoczyć właścicielowi proces sądowy.


Pamiętajmy o chodnikach i nie lekceważmy tego obowiązku ustawowego podczas nadchodzacej zimy.