W dniu 22.04.2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szemudzie. W zjeździe uczestniczyli delegaci reprezentujący 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szemud zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in:
• Mirosław Józefowicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie
• Andrzej Papke – Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie
• Jacek Niewęgłowski – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni
• Ks. Michał Bielan – Wikariusz Parafii pw. Św. Wojciecha Bp i Męczennika w Kielnie
• Aleksandra Perz – Przewodnicząca Rady Gminy Szemud
• Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud

Przewodniczącym Zjazdu został druh Grzegorz Lasowski, a Sekretarzem Zjazdu dh Mirosława Sikora. Podczas Zjazdu delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowy zarząd na kadencję 2016 – 2020. Ponadto wybrani zostali delegaci na zjazd powiatowy i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
• Prezes – Ryszard Kalkowski
• Wiceprezes – Albin Jaroszek
• Wiceprezes – Stanisław Milewczyk
• Komendant Gminny – Paweł Milewczyk
• Sekretarz – Mirosława Sikora
• Skarbnik – Iwona Czoska
• Członek prezydium – Andrzej Mazur
• Członek zarządu – Piotr Dziecielski
• Członek zarządu – Ireneusz Skocki
• Członek zarządu – Grzegorz Lasowski
• Członek zarządu – Henryk Pokryfka
• Członek zarządu – Witold Hoppa
• Członek zarządu – Krzysztof Grochocki
• Członek zarządu – Sebastian Bieszke
• Członek zarządu – Marek Dosz
• Członek zarządu – Józef Gruba
• Członek zarządu – Jan Domski
• Członek zarządu – Wojciech Pranczk
• Członek zarządu – Jacek Żywicki
• Członek zarządu – Wojciech Bojeński

Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca – Wanda Chmara
• W-ce Przewodniczący – Stanisław Draws
• Sekretarz – Wojciech Daleki

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie:
• Ryszard Kalkowski
• Paweł Milewczyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie:
• Krzysztof Grochocki
• Andrzej Kalkowski
• Ireneusz Skocki

Mirosława Sikora