W dniu 19 listopada 2015 r. do naszej małego muzeum zawitali goście z każdego zakątka naszej
gminy. Przybyli prezesi wszystkich kół Zrzeszenia, aby obejrzeć eksponaty, które na przestrzeni
dziewiętnastu lat zostały zgromadzone w Izbie. Goście oglądając eksponaty niejednokrotnie wspominali
swoje domowe sprzęty, które pamiętali z domu rodzinnego bądź z dzieciństwa. Szkolne ławki które są
eksponatami w naszym zbiorze także tkwią we wspomnieniach zwiedzających. Ta grupa była zdecydowanie
najbardziej „czująca” to co mieści nasze muzeum. Nikt nie pytał, bo wszystko było oczywiste. To
zdecydowanie ja mogłam spytać o wszystko i na wszystkie moje pytania otrzymałabym odpowiedź. Za tyle
kaszubskiej mądrości, wiedzy z przeszłości i doświadczenia przez tak krótką chwilę dziękuję i zapraszam
raz jeszcze!
Katarzyna Miotk
Opiekun GIR

Galeria

Załączniki