W dniu 23 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie małżeńskich par, mieszkańców naszej Gminy, które w tym roku obchodzą jubileusz 50- lecia małżeństwa. Spotkanie złotych par odbyło się w Gminnym Centrum Kultury Sporu i Rekreacji w Szemudzie. W spotkaniu uczestniczyły nastepujące pary małżeńskie:
[list]
1. Łucja i Jan Bużan z Szemudzkiej Huty,
[/list]
[list]
2. Anna i Jan Darznik z Łebna,
[/list]
[list]
3. Waltraud i Feliks Dampc z Dobrzewina,
[/list]
[list]
4. Bogumiła i Krzysztof Fagiewicz z Szemuda,
[/list]
[list]
5. Maria i Władysław Fularczyk z Karczemek,
[/list]
[list]
6. Irena i Jan Klawikowscy z Szemuda,
[/list]
[list]
7. Bronisława i Franciszek Knoff z Dobrzewina,
[/list]
[list]
8. Elzbieta i Edmund Oczk z Kamienia,
[/list]
[list]
9. Teresa i Władysław Richert z Jeleńskiej Huty,
[/list]
[list]
10. Maria i Alfons Stencel z Łebna,
[/list]
[list]
11. Krystyna i Franciszek Wiccy z Szemuda,
[/list]
[list]
12. Irena i Edmund Ziemann z Kamienia.
[/list]

Ze strony Urzędu Gminy w spotkaniu udział wzięli:
[list]
1. Wójt Gminy- Zbigniew Engelbrecht,
[/list]
[list]
2. Przewodniczący Rady Gminy- Grzegorz Lasowski,
[/list]
[list]
3. Sekretarz Gminy i jednocześnie Z-ca kierownika USC- Albin Jaroszek,
[/list]
[list]
4. Dyrektor GCKSi R- Bogusław Napieralski.
[/list]

W swoim wystapieniu pan Wójt Gminy wyraził szacunek i pełne uznanie dla Jubilatów. Złożył serdeczne życzenia i gratulacje. Życzył wszystkim wzajemnego szacunku, zrozumienia na dalsze lata oraz dużo zdrowia i pogody ducha.
W dalszej części uroczystości Jubilaci zostali przez Wójta Gminy odznaczeni medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polkskiej na wniosek Wójta Gminy. Nie obyło się bez pamiatkowego zdjęcia i tradycyjnego „Sto lat”.

Piękny jubileusz wymagał godnej oprawy. Uroczystość odbyła się w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie przy kawie i jubileuszowym wielkim torcie. Panie z KGW Szemud zadbały o oprawę atystyczną, zaś zespół muzyczny „ Duet” złotym jubilatom przypominał melodie sprzed lat. Nasi czcigodni jubilaci pięknie się bawili. Były nawet taneczne korowody! Jeszcze raz dla Państwa wiele radości, dużo zdrowia i pogody ducha na dalsze wspólne lata.

Albin Jaroszek

Galeria