W dniu 18 listopada br. zmarł Bolesław Bork, nauczyciel, pisarz, poeta, dokumentalista, historyk, działacz społeczny związany z regionem Kaszub, a w szczególności z naszą gminą. Inicjator i współtwórca naszego miesięcznika „Lesôk”.

Był kierownikiem szkół w Koleczkowie, Chwaszczynie (1954 – 1955) i Bojanie (1959 – 1989). Pełnił funkcję opiekuna społecznego cmentarza wojennego w Bojanie oraz mogiły i obelisku poświęconego pamięci partyzantów „Gryfa Pomorskiego” poległych w walce nad Ślęzą. Był także kierownikiem i prelegentem Uniwersytetu Powszechnego w Bojanie. Pełnił także funkcje sekretarza, a potem kierownika OSP w Bojanie.
Długoletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przez wiele lat był prezesem oddziału Zrzeszenia w Koleczkowie.
Autor wielu artykułów m.in. na temat historii Kaszub i regionu w magazynie Pomerania. Był współpracownikiem regionalnego magazynu Naji Gochë, na którego łamach zamieszczał opracowania historyczne oraz poezję.
Jego opowiadania są na liście lektur programu nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej (Rozporządzenie MEN z dnia 14 II 2017).

Książki:
• Nad Ślężą: Zarys walk Kaszubów lesockich, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Gdański, 1978 opisuje w niej walki Kaszubów z okupantem w czasie II Wojny Światowej
• Ścieżki bezdroża i drogi, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski w Gdańsku, 1984, wspomnienia i opowiadania z lat 1930–1970; historia, kultura i zwyczaje kaszubskiej wsi
• Piesnodzej lesocczech stron – Ks. dr Leon Heyke z Cierzni koło Bieszkowic, 1992, praca o księdzu Leonie Heykiem, wydana z okazji nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Szemud
• Twierdzą był im każdy próg: opowieść historyczna, Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1998, powieść historyczna nagrodzona w konkursie im. Jana Drzeżdżona
• Kaszubski rok obrzędowy – sztuka nagrodzona w konkursie widowisk dramatycznych
• Ruch strażacki w gminie Szemud, Rada Gminy Szemud, 1999,
• Legendy Ziemi Wejherowskiej. Òpòwiednie Wejrowsczi Zemi, Autorzy: Bolesław Bork, Tomasz Żmuda-Trzebiatowski, Stanisław Janke, Gdańsk: Wydawnictwo Bit, 2003,
• Lesôcczé pòwiòstczi ë jiné dokôzë, Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2002,
• (współautor) Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939–1945, Toruń: Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2004,
• Wśród jezior i lodowców: Moja druga podróż po Europie Środkowej, Bojano, 1999.
Monografie:
• Kielno; Zeszyt 1, Bojan1992 r.,
• Koleczkowo; Zeszyt 2, Bojan 1993 r.,
• Bojano; Zeszyt 3, Bojan1993 r.,
• Kamień. Grabowiec. Przetoczyno; Zeszyt 4, Bojan 1993 r.,
• Łężyce. Z przysiółkami i krótką wanogą po Wiczlinie.; Zeszyt 5, Wejherowo 1994r.
• Bieszkowice. Piekiełko, Cierznia, Pińsk.; Zeszyt 6, Bojan 1994r.
• Zbychowo i Reszki.; Zeszyt 7; Bojano 1994r.
• Nowy Dwór Wejherowski. Gniewowo i Sopieszyno.; Zeszyt 8; Wejherowo 1994r.
• Szemud. Sztandar i herb gminy na tle dziejów wsi i samorządu lokalnego; Zeszyt 10, Bojan 1994 r.,
• Na Lesôkach.; Zeszyt 11; Bojan 1995r.
• Warzno ; Zeszyt 12; Szemud 2004 r.

Nagrody i wyróżnienia:
Specjalne wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim imienia Jana Drzeżdżona w 1997 roku za powieść historyczną „Twierdzą był im każdy próg”, a następnie w V i VI edycji konkursu za „Lesôcczé pôwiôstczi ë jiné dokôzë”.
II nagroda w konkursie widowisk dramatycznych za sztukę „Kaszubski rok obrzędowy”.
Nagroda specjalna w 2009 roku i III nagroda za prozę w 2011 roku w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego.

Iwona Piastowska