W związku z opracowanym harmonogramem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na listopad 2016 r. Poniżej zaktualizowany harmonogram.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 28.09.2016r:

 • termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
  • termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
  • termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
  • termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
  • termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
  • planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj
  i Buduj” –   04.2017r.
  • planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 02.2018r.
  • planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 07.2018r.
  • planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla wywłaszczanych
  nieruchomości – 07.2018r.
  • planowany termin rozpoczęcia robót – 07.2018r.
  • planowany termin oddania do ruchu – 11.2020r.

Karolina Naronowicz