W związku z rozpoczęciem modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie występować będą utrudnienia w ruchu pojazdów. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu dostosowanie istniejących sieci energetycznych gazowych, telefonicznych i wod.-kan.
Na tym etapie obowiązywać będą zasady ruchu wg załączonego schematu, natomiast przy pracach drogowych organizacja ruchu się zmieni o czym powiadomimy mieszkańców na naszej stronie www oraz poprzez odpowiednie oznakowanie.

Bojano: ul. Warszawska

R. Chustak