Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że od dnia 01.12.2016 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Majora Bojana i ul. Hebla w Bojanie.
Zmiana polegać będzie na ustanowieniu strefy skrzyżowań równorzędnych w ciągu ulic. Hebla i Majora Bojana. Obowiązywać będzie zasada prawej strony.
Na wlotach ulic ustawione zostaną tablice informacyjne D-48 o treści „Strefa skrzyżowań równorzędnych” a w obrębie skrzyżowania znaki A-5 „skrzyżowanie dróg”.

Bogdan Hewelt