Od dnia 4 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.
Nowa siedziba Biura LGD „Kaszubska Droga” mieści się w Luzinie przy ul. Józefa Wilczka 7 (I- sze piętro).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.kaszubskadroga.pl

Emilia Ogonowska
Biuro LGD Kaszubska Droga