W dniu 7 października o godz. 16.00 rozpoczęła się kolejna, trzecia już sesja Rady Gminy, poświęcona zmianom w budżecie gminy. Po burzliwej dyskusji projekt zmian został ostatecznie jednogłośnie zaakceptowany przez Radę.Zwołanie kolejnej sesji w tej sprawie, tym razem w trybie nadzwyczajnym, związane było z jednej strony – terminami wynikającymi z konieczności zatwierdzenia przetargów, a z drugiej – koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji w kwocie 90 tys. zł na drogi.Sesja ta była jednocześnie odpowiedzią na prośbę części radnych w tej sprawie oraz odniesieniem do protestu mieszkaców gminy wobec zjawiska blokowania budżetu gminy.Poniżej zamieszczamy stosowną korespondencję w tej sprawie.


Galeria