Od 28 stycznia br. wchodzą nowe harmonogramy wywozu odpadów dla miejscowości: Dobrzewino, Karczemki, Rębiska i Warzno.

Szczegóły zawarto w poniższym załączniku.

Galeria