W nawiązaniu do artykułu w nr 2 Lesoka pt. „Dalsza poprawa komunikacji w Gminie”, który dotyczył miedzy innymi zmian w kursowaniu na liniach 640 i 672 (skierowanie linii 640 przez Kielno), informujemy, ze otrzymaliśmy informację od PKS-u, że z uwagi na wydłużoną procedurę zatwierdzania nowych rozkładów jazdy w urzędach (Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku), PKS musi opóźnić wprowadzenie zmian w tych rokładach jazdy (linie 640,645,672) z 17.03.2014 na 1.04.2014. Od 24.03.2014, PKS planuje małą kampanię informacyjną na nowej trasie przejazdu linii 640 (Gdynia-Kielno-Przodkowo-Kartuzy).