Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy linii 191 i 193.


Zmiany na linii 191 polegają na:

• opóźnieniu pierwszego kursu z Koleczkowa w dni powszednie z godz. 4:35 na godz. 4:50,

• likwidacji kursu z Koleczkowa o godz. 5:32 w dni powszednie,

• skróceniu kursu o godz. 6:03 w dni powszednie z Gdyni Dąbrowy do Koleczkowa – kurs ten będzie się rozpoczynać od przystanku „Starochwaszczyńska” o godz. 6.07,

• ograniczeniu funkcjonowania kursu o godz. 16:33 z Gdyni Dąbrowy i o godz. 17:02 z Koleczkowa w dni powszednie do okresu roku szkolnego – kursy te nie będą wykonywane w wakacje letnie,

• przyspieszeniu ostatniego kursu z Koleczkowa w dni powszednie z godz. 21:02 na godz. 20:57,

• opóźnieniu pierwszego kursu z Gdyni Dąbrowy w soboty z godz. 6:20 na godz. 6:25,

• przyspieszeniu kursów w soboty, niedziele i święta z Koleczkowa o 2 minuty (ostatniego o 7 minut).


Na linii 193 w dni powszednie od poniedziałku do soboty uruchomione zostają kursy:

• o godz. 20:08 z Gdyni Dąbrowy do Szemudu,

• o godz. 20:42 z Szemudu do Gdyni (do przystanku „Starochwaszczyńska”).


Zawieszone zostaje funkcjonowanie linii 193 w niedziele i święta.

Szczegóły na stronie internetowej ZKM Gdynia

R. Chustak – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej