Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dniach opublikował dane o liczbie mieszkańców, co pozwoliło na ustalenie kwot funduszu sołeckiego, będących do dyspozycji sołectw w roku 2017.

Ustalenie przez dane sołectwo przeznaczenia tych środków dokonuje się podczas Zebrania Wiejskiego, a następnie wymagane jest złożenie pisemnego wniosku (formularz poniżej) w tej sprawie do Urzędu Gminy do 30 września 2017 r. Do wniosku musi być dołączony protokół z zebrania, który sporządza przewodniczący zebrania (najczęściej sołtys), wraz z listą osób obecnych na zebraniu.

1

Fundusz sołecki na rok 2017
Ustawa o funduszu sołeckim
Formularz wniosku
Formularz wniosku_(zmiana przeznaczenia)