Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim
Nr umowy Z/2.22/I/1.5/325/05/U/9/05 z dnia 30.09.2005r.
Aneks nr 1 z dnia 28.12.2005r.

Zobacz Więcej