Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to społeczno-kulturalna organizacja, zrzeszająca Pomorzan oraz wszystkie osoby, które utożsamiają się z jej celami statutowymi, przede wszystkim wszechstronnym rozwojem Pomorza. Zrzesza około 5.000 członków w ponad siedemdziesięciu oddziałach. Ze względu na fakt, że zdecydowana większość Zarządu ZKP, to Kaszubi, jego działalność koncentruje się na sprawach kaszubskich.

W tym roku mija 60 lat od momentu utworzenia sformalizowanego ruchu kaszubskiego. Z tej to okazji 29 października w ESC Gdańsk, z udziałem przedstawicieli naszej gminy wraz z wójtem Ryszardem Kalkowskim oraz prezesem szemudzkiego oddziału ZK-P Zenonem Heweltem i niezawodnym pocztem sztandarowym, odbyły się uroczyste obchody rocznicowe.

Romuald Janca