Urząd Gminy Szemud uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych rolników, że w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. będą mogli składać do Wójta Gminy Szemud wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku o zwrot trzeba będzie dołączyć faktury VAT – dowody zakupu oleju napędowego wystawione od dnia 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.

Przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na poprawność danych osobowych i adresowych na fakturach dokumentujących zakup oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Wójta Gminy Szemud nastąpi w terminie od dnia 1 do 31 października 2016r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016r. wyniesie 86,00 zł.

Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy w Referacie Podatkowym lub na stronie internetowej gminy www.bip.szemud.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 676-44-37.

Joanna Cirocka