Wójt Gminy Szemud informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Szemud w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na poprawność danych osobowych i adresowych na fakturach dokumentujących zakup oleju napędowego.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Szemud w Referacie Podatkowym (pok. nr 16) lub na stronie internetowej Gminy Szemud (www.szemud.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 676 44 37 i 58 676 44 25.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-30 października 2020 r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Kasa Urzędu Gminy Szemud jest nieczynna ponieważ obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów z zastrzeżeniem ograniczeń, wynikających z §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prosimy o wpisywanie we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej numer kont bankowych.

Aktywny wniosek AKCYZA 2020

Zbigniew Toporek