Lesôk Nr 13 / 2016 – numer specjalny

Dane statystyczne GUS (z roku 2012)

Informator o Gminie Szemud (z roku 2011)