Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o. w Szemudzie

Adres: 84-217 Szemud, ul. Szkolna 5
Prezes: Bartosz Sadowski

Biuro czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Szemud:
Pn 7:30 – 17:00
Wt-Czw 7:30 – 15:30
Pt 7:30 – 14:00

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta – tel. 58 676 10 86
e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl

strona internetowa: www.gpkszemud.pl

TELEFON ALARMOWY

601 – 341 – 464

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

http://gpkszemud.pl/zamowienia-publiczne/

ZAPRASZAMY !