Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szemudzie

Prezes: Ryszard Kalkowski
Wiceprezes: Albin Jaroszek
Wiceprezes: Stanisław Milewczyk
Sekretarz: Mirosława Sikora
Skarbnik: Iwona Czoska
Komendant Gminny: Paweł Milewczyk
Członek prezydium – Andrzej Mazur
Członek zarządu – Piotr Dziecielski
Członek zarządu – Ireneusz Skocki
Członek zarządu – Grzegorz Lasowski
Członek zarządu – Henryk Pokryfka
Członek zarządu – Witold Hoppa
Członek zarządu – Krzysztof Grochocki
Członek zarządu – Sebastian Bieszke
Członek zarządu – Marek Dosz
Członek zarządu – Józef Gruba
Członek zarządu – Jan Domski
Członek zarządu – Wojciech Pranczk
Członek zarządu – Jacek Żywicki
Członek zarządu – Wojciech Bojeński

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Wanda Chmara
Wiceprzewodniczący – Stanisław Draws
Sekretarz – Wojciech Daleki

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie:
• Ryszard Kalkowski
• Paweł Milewczyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wejherowie:
• Krzysztof Grochocki
• Andrzej Kalkowski
• Ireneusz Skocki

Jednostki OSP

OSP Bojano
OSP Częstkowo
OSP Kielno
OSP Łebno
OSP Przetoczyno
OSP Szemud

 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Szemud
korzystają z dotacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
na zakup pojazdów pożarniczych, umundurowania,sprzętu, remontu strażnic, wyposażenia i szkoleń.

Galeria