Na terenie gminy działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Są to najczęściej stowarzyszenia. Najbardziej znanymi są:

  • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Szemud
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie (6 jednostek)
  • Koła Gospodyń Wiejskich

Obok nich prężnie działają kluby sportowe, przyciągające młodzież do różnych sekcji. Więcej nt. klubów sportowych w zakładce KLUBY SPORTOWE.

Teatr Młodzieżowy „Lira”

Teatr młodzieżowy „LIRA” powstał w 1995 roku przy Szkole Podstawowej w Kielnie. Założycielką teatru była p. Bożena Elimer. W latach 1996-1999 w dziele prowadzenia teatru wspierała ją nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kielnie, p. Beata ...
Czytaj więcej...

Chór dekanalny w Kielnie

  CHÓR DEKANALNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W KIELNIE   Chór dekanalny im. Błogosławionego Jana Pawła II zaprasza wszystkich zainteresowanych wspólnym śpiewem na próby w każdy poniedziałek o godz. 18.30 (Plebania w Kielnie)....
Czytaj więcej...

LGD „Kaszubska Droga”

W dniu 6 grudnia 2007 roku zawiązała się Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, skupiająca społeczności gmin Linia, Luzino i Szemud, ukierunkowana na rozwój obszarów tych gmin w ramach programu LEADER. OFICJALNA STRONA INTERNETOWA: http://kaszubs...
Czytaj więcej...

Zespół „Chëcz”

Zespół Pieśni i Tańca „Chëcz” zainaugurował swoje występy 23 marca 1996 roku jako Dziecięcy Zespół Kaszubski z Bojana. W pierwszym okresie choreografem „Chëczy” była pani Ewa Rostankowska, a od 1999 roku pan Edmund Lewańczyk &...
Czytaj więcej...

Zespół „Koleczkowianie”

HISTORIAKaszubski Zespół Regionalny „KOLECZKOWIANIE” powstał w roku 1973. Obecnie działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Założycielem zespołu był Franciszek Majkowski a pierwszym kierownikiem muzycz...
Czytaj więcej...

Młodzi dla Regionu

MŁODZI DLA REGIONU OFICJALNA STRONA INTERNETOWA
Czytaj więcej...

Strażacka Orkiestra Dęta

Orkiestra strażacka z Bojana odgrywa bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym Gminy Szemud. Obecnie spełnia ona te funkcje, które wcześniej spełniała nieistniejąca już Gminna Orkiestra Dęta, a więc uświetniała swą muzyką uroczystości gminne, takie jak n...
Czytaj więcej...

Chór „Kaszubia”

Liczy ok. 45 członków, w tym 6 osób, które tworzą zespół taneczny. Kierownikiem artystycznym chóru jest Korneliusz Treder. Tel. 676-07-60
Czytaj więcej...

Chór „Jagiellonki”

Prowadzi p. Aleksandra Perz a stroną ogranizacyjną zajmuje się ks. proboszcz z Bojana Mirosław Bużan. Chór istnieje od 3 lat. Jest chórem dziecięco-młodzieżowym z przewagą dziewcząt i liczy około 60 osób. Miał występy w Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie ...
Czytaj więcej...