Prowadzi p. Aleksandra Perz a stroną ogranizacyjną zajmuje się ks. proboszcz z Bojana Mirosław Bużan. Chór istnieje od 3 lat. Jest chórem dziecięco-młodzieżowym z przewagą dziewcząt i liczy około 60 osób. Miał występy w Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie na Wawelu, w Oliwie z okazji roku jubileuszowego, w Niemczech. Chór śpiewa pieśni religijne. Nagrał 2 płyty, jedną z kolędami a drugą z pieśniami religijnymi całorocznymi.